Nytt inngangsparti med grillplass med belegningstein og støttemur. Planter i oppbygde bed myker opp og gir en hyggelig velkomst.

Nytt inngangsparti til Funkishus
Inngangsparti med støttemur og oppbygdbed.
Før-bilde av Inngangsparti til funkishus
Før- bilde av Inngangsparti terrasse til funkishus