Hageplanlegging

Ønsker du hjelp til å komme i gang med etablering av hagen, eller idéer for å komme videre i ditt hageprosjekt.
Du har kanskje flyttet inn i et gammelt hus med en gammel hage og ønsker gjøre hagen til din hage med dagens ønsker og behov.
Har dere bygd helt nytt hus på ny tomt og nå har kommet til uteområde og ønsker å gjøre det funksjonelt og hyggelig ute.

Ofte er det behov for nye øyne som klarer å se løsninger.
Vi kan ta for oss hele tomten og finne en helhetlig form som passer til tomten og bygningen.
Eller bare deler av tomten som du synes er vanskelig å finne en løsning på

Sammen finner vi formen, materialene og plantene.

Pris

Timepris 650,- + 25% mva.
Reise 7 kr. pr km. + 25% mva. 
Eventuelt ferje og bompenger kommer i tillegg.

 

Konsultasjon / idètime.

–        Hjemmebesøk
–         Idemyldring
–         Råd og tips om etablering, materialer og plantervalg

Hvis du ikke vil notere selv kan jeg mot et tillegg, skrive et  referat etter idètime.

   Trenger du noen ideer til å komme i gang med å forme din hage,eller hjelp til å se nye løsninger til ditt hageprosjekt?

Vi møtes i din hage og du forteller hva du ønsker hjelp til. Under besøket kan du stille spørsmål og lufte dine ideer om hagen. Jeg vil gjøre en analyse av området, og kommer med løsninger.
Råd om skjøtsel og vurdering av planter i en allerede etabler hage kan også være en del av en Konsultasjon/ idetime.

Du noterer mens vi diskuterer ideer, materialvalg og plantevalg.
En slik befaring varer vanligvis 2-3 timer.

En slik idètime med hjemmebesøk kan da koste :
3timer x 650            = 1950,-
Reise 60 km x 7       =   420,-
Sum                             2370,-
+ mva                             592,5
Sum                            =2962,5

 

Referat:

Blir det mye å notere og huske på?
Da kan du i etterkant få et referat over hva vi kom frem til.
Det inkludere også «Gartnerens råd om God planting – god vekst».
Å skrive referat tar  et par timer.
Referatet sendes digitalt.

 

 

Tilbud til medlemmer av hageselskapet.

Som medlem av hageselskapet får du tilbud på inntil 3 timer med en hageplanlegger til 3000,- med mva.

Reise for hageplanleggeren over 30 km hver vei, ferje og bompenger er tillegg i prisen.

Hageplan

 •    Hjemmebesøk
 •    Intervju
 •    Oppmåling og
  fotografering av det
  aktuelle området.
 •  En  grovskisse av
  hagtegningen  for
  en gjennomgang .
 • Den endelige Hageplanen trykket papirutgave. 

Med en hageplan kan du leie inn firma eller om du selv vil etablerer hagen etter hageplanen vi har laget.

Prosessen for å lage en  hageplan starter med en hjemmebesøk hvor jeg høre om deres ønsker, drømmer og utfordringer.
Jeg gjør en registrering av dagens situasjon, bygninger, trær og busker som skal beholdes, og hagens klimaforhold.
Sammen finner vi løsninger som passer for dere. 

Vi tar også oppmåling og fotografering av hagen under besøket.

 • Med dette som grunnlag lager jeg en grovskisse av hagetegningen.  Da får du har mulighet til å komme med innspill før den endelige hageplanen blir laget.
  Når jeg får tilbakemelding på grovskissen jobber jeg frem den endelige hageplanen
 • Du vil få en Håndtegnet og fargelagt hagetegning med de løsningene vi har blitt enige om.
  Hagetegningen er i  A3 format og målestokk 1:100 eller annen målestokk hvis det er mer hensiktsmessig.
 • Med hagetegningen følger en beskrivelse til tegningen. Den inneholder forslag på planter og materialer, og råd og tips til etableringen.
  Det er også med  bilder av planter og inspirasjons bilder som er aktuelle for din hage.
 • Her får du også « Gartnerens råd om God planting – god vekst» og eventuelt «Gartnerens råd om Planting av hekk.»
 • Hele hageplanen blir trykket i god papirkvalitet med skarpe farger og sendt til deg  i posten.
 • I tillegg får du den sammen hageplanen sendt til deg digitalt som du kan sende videre til den som skal utføre etableringen.

Prisen på en slik hageplan avhenger av hvor mye forandringer og nye elementer som skal inn i hagen.
Prisen kan ligge på 10 ooo,- 12 000,-

Planteplan

 • Plantekart  i målestokk 1:50
 • Planteliste 
 • Gartnerens råd om god planting god vekst. 

Ønsker du deg et fint staudebed ved sitteplassen, eller ved inngangspartiet. Ut i fra hva du liker av farger, favorittplanter og kanskje eksisterende planter lager jeg en godt sammensatt og vakker planteplan, med gode planter som vil trives på stedet. 

Du får en plan over bedet i farger som illustrerer de forskjellige plantene. Den er i målestokk 1:50. Videre får du en planteliste med bilde, navn og beskrivelse av plantene,  og hvor mange planter du trenger av hvert slag. 

Pris på planteplan med planteliste er  avhengig av hvor mange forskjellige planter som skal kombineres sammen. En planteplan med planteliste kan komme på 3000,- til 4000,- kr.

Skjøtselsplan

Dette er en arbeidsplan som forteller når du skal gjøre hva i hagen. 

Det kan også være aktuelt å beskrive hvordan enkelte skjøtselstiltak skal utføres. Som for eksempel beskjæring av trær, busker, roser og klatreplanter. Gjødsling og tiltak som beskytter planter mot sykdom og skadeinsekter.

Ta kontakt

Kontakt

Tlf: 913 41 740
E-post: anemah@online.no

Adresse

Anette Hauger
Biristrandveien 765
2837 BIRISTRAND

2 + 4 =