Historisk hage
Gammel hageplan
Med utgangspunkt i hagetegning fra 1915, skal det nå hagen i Øyer få et løft. Det skal tilpasses dagens bruk som utleie til selskap, møter og kursvirksomhet.
Det blir sitteplasser innrammet av hekker , kjøkken- og urtehage, frukthage, rosebed, fontene og kanskje et lysthus.