En gammel hage på en gård er stor, Ofte på flere mål. Tidligere eiere har satt sitt preg og den inneholder hagestiler  fra flere forskjellige perioder.

Ofte var disse anleggene veldig arbeidskrevende, og med tiden måtte disse hagene vike i prioriteringen av tid og arbeidskraft. Grep ble tatt for å forenkler skjøtselen. Trær ble hogd ned, og stauderabatter fjernet. Lysthus og andre bygde elementer forfalt og ble til slutt fjernet. Så hva gjør man når man sitter med en slik gammel hage. Man må ta noen valg. Tilbakestille til en periode i hagens liv, eller starte på nytt. Eller en blanding ved å beholde noen fine historiske ting og lage nye praktiske elementer i hagen.